Produkter

LUFT-HYDRAULISKA PUMPar

700-1000 bar

LUFTDRIVNA HYDRAULISKA PUMPAR

700 bar eller 1000 bar     2000–4000 cm3


Enkelverkande pump som utvecklar ett oljetryck på 700 bar med tryckluft på endast 5,5 bar (pump finns i 1000 bar variant).
  • Mycket tystgående och låg vikt med kraftig plastramen.
  • Utrustad med säkerhetsventil som skydd mot överbelastning.
  • Genom att trycka Press eller Release på en pedal fördelas oljan till domkraften eller returneras till oljetanken.
  • I viloläge behåller pumpen trycket.
  • Pedalen kan manövreras antingen för hand eller med foten.
  • Vi kan också leverera pumpar med högre kapacitet och med ventiler för dubbelverkande cylindrar.